advertise
کاوه و شیراز
انبارهای شورآباد
عرضه کننده آداک راه تجارت پرگاس
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک بشکه ۱۸۵ کیلوگرمی
RS-۱,۱۰۶
۱۴۰۳/۴/۱۷
انبارهای شورآباد
عرضه کننده آداک راه تجارت پرگاس
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک بشکه ۱۸۵ کیلوگرمی
RS-۱,۱۰۵
۱۴۰۳/۴/۱۷
انبارهای شورآباد
عرضه کننده آداک راه تجارت پرگاس
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک بشکه ۱۸۵ کیلوگرمی
RS-۱,۱۰۴
۱۴۰۳/۴/۱۷
پالایشگاه اصفهان
عرضه کننده گروه بازرگانی نوین رخش سپاهان
قیمت توافقی
حداقل سفارش فروش عمده
RS-۱,۰۸۱
۱۴۰۳/۴/۱۲
در سراسر نقاط ایران
عرضه کننده پتروشیمی شازند
قیمت توافقی
حداقل سفارش -
RS-۵۶۷
۱۴۰۲/۹/۲۲