advertise
اصفهان
عرضه کننده آمیزه‌های بسپار لاستیک سپیدان
قیمت ۶۱,۵۰۰ تومان
حداقل سفارش فروش ماشینی
RS-۱,۱۳۴
۱۴۰۳/۴/۲۴
اصفهان
عرضه کننده آمیزه‌های بسپار لاستیک سپیدان
قیمت ۶۰,۵۰۰ تومان
حداقل سفارش فروش ماشینی
RS-۱,۱۳۳
۱۴۰۳/۴/۲۴
زیر قیمت کارخانه
اصفهان
عرضه کننده آقای صفاری
قیمت ۶۲,۱۰۰ تومان
حداقل سفارش بصورت عمده و خرده
RS-۱,۱۳۰
۱۴۰۳/۴/۲۳
اصفهان
عرضه کننده نوید صفاری
قیمت توافقی
حداقل سفارش بصورت عمده و خرده
RS-۱,۱۲۴
۱۴۰۳/۴/۲۱
انبارهای شورآباد
عرضه کننده آداک راه تجارت پرگاس
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک پالت ۱۱۵۵ کیلوگرمی
RS-۱,۱۰۳
۱۴۰۳/۴/۱۷
پارس
انبارهای شورآباد
عرضه کننده آداک راه تجارت پرگاس
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک پالت ۱۱۵۵ کیلوگرمی
RS-۱,۱۰۲
۱۴۰۳/۴/۱۷
انبارهای شورآباد
عرضه کننده آداک راه تجارت پرگاس
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک پالت ۱۱۵۵ کیلوگرمی
RS-۱,۱۰۱
۱۴۰۳/۴/۱۷
قیمت کف بازار
اصفهان
عرضه کننده گل صنعت
قیمت ۲۴,۵۰۰ تومان
حداقل سفارش -
RS-۱,۰۵۱
۱۴۰۳/۴/۴
قیمت کف بازار
اصفهان
عرضه کننده گل صنعت
قیمت ۲۶,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش -
RS-۱,۰۳۰
۱۴۰۳/۴/۲
اصفهان
عرضه کننده نوید صفاری
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش ۶۰۰۰
RS-۱,۰۱۳
۱۴۰۳/۴/۲
زیر قیمت کارخانه
اصفهان و تهران
عرضه کننده فرزانه تقی زاده
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک کیسه
RS-۱,۰۲۱
۱۴۰۳/۴/۲
زیر قیمت کارخانه
اصفهان و تهران
عرضه کننده فرزانه تقی زاده
قیمت توافقی
حداقل سفارش یک کیسه
RS-۱,۰۲۰
۱۴۰۳/۴/۲
فروش ویژه
اصفهان
عرضه کننده صبا لاستیک
قیمت ۶۲,۵۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش بسته به نیاز شما
RS-۸۸۸
۱۴۰۳/۳/۸
فروش ویژه
اصفهان
عرضه کننده صبا لاستیک
قیمت ۶۳,۵۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش بسته به نیاز شما
RS-۸۸۶
۱۴۰۳/۳/۸
شورآباد
عرضه کننده آقای قریشی
قیمت ۲۵,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش بسته به نیاز شما
RS-۸۸۰
۱۴۰۳/۲/۴
پارس
شورآباد
عرضه کننده آیریک تجارت آسیا
قیمت توافقی
حداقل سفارش ۱ پالت
RS-۸۷۸
۱۴۰۳/۱/۲۸