advertise
سایت تخصصی لاستیک / لیست قیمت / قیمت پرکننده و افزودنی ها

TMQ

تولید کننده
Henan
قیمت بازار
۱۷۶,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

۶PPD (۴۰۲۰)

تولید کننده
Richon
قیمت بازار
۲۸۰,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

IPPD (۴۰۱۰)

تولید کننده
RICHON
قیمت بازار
۲۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

Ultrasil

تولید کننده
قیمت بازار
۹۰,۹۷۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

کربنات

تولید کننده
آروشا
قیمت بازار
۴,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۳,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

FACTICE

تولید کننده
قیمت بازار
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

پودر لاستیک

تولید کننده
قیمت بازار
۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

اسید استئاریک ۱۸۱۰

تولید کننده
-
قیمت بازار
۹۳,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

PEWAX

تولید کننده
قیمت بازار
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

ریکلم رابر

تولید کننده
ایساتیس
قیمت بازار
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۳۸,۵۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

CBS (CZ)

تولید کننده
قیمت بازار
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷